Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIXDEUCE.PL
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin określa warunki zakupu w sklepie internetowym sixdeuce.pl  zwanym dalej "Sklepem”.

2.    Właścicielem Sklepu, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fitness and Fashion, Ul ŻAKA 17/66  30-612 KRAKÓW      

       NIP: 679-300-72-69   REGON: 366171836

3.    Zamówienia na produkty oferowane w sklepie można składać za pośrednictwem strony www znajdującej się pod adresem http://www.sixdeuce.pl

4.    Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

5.    Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek 23% VAT (ceny brutto).

6.    Składając zamówienie w Sklepie, Zamawiający każdorazowo wyraża zgodę na przetwarzanie oraz przechowywanie podanych danych osobowych wyłącznie do celów realizacji i rozliczenia złożonego zamówienia, w tym wystawienia rachunku lub faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 02.101.926 z późn. zm.).

7.    Informacje znajdujące się na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

8.    Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza akceptacje warunków niniejszego regulaminu.


2. WARUNKI ZAMAWIANIA I DOSTAWY

1.    Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok z wyłączeniem wyjątkowych sytuacji związanych z pracami serwisowymi. W tym przypadku na stronie pojawi się komunikat: „Przepraszamy – strona jest chwilowo nieczynna z powodu prowadzonych prac serwisowych”.

2.    Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest dokonanie zamówienia za pośrednictwem formularza sklepowego i jego potwierdzenie przez Sklep. Podanie w formularzu numeru telefonu i adresu e-mail jest niezbędne do potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od złożenia zamówienia oznacza odmowę przyjęcia zamówienia. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

3.    Firma Fitness and Fashion do każdego zamówienia wystawia faktury VAT

4.    Towar jest kompletowany od momentu otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia, chyba że Klient wybierze płatność za pobraniem.

5.    W przypadku wybrania płatności przelewem Sklep oczekuje na wpływ środków pieniężnych w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli przelew nie wpłynie w tym terminie zamówienie jest anulowane.

6.    Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS . FEDEX . K-EX oraz DHL

7.    Wysyłka do każdego zamówienia to koszt 20 pln

8.    W przypadku wymiany na inny towar (rozmiar, model) Klient zobowiązany jest do ponownego opłacenia przesyłki z wymienionym towarem. W sytuacji, gdy błąd wyniknie po stronie www.sixdeuce.pl wysyłka wymienionego (prawidłowego) towaru odbędzie się na koszt sprzedawcy.

3. ZWROTY

1.    W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany lub zwrotu towaru na prośbę Klienta.

2.    Klient ma prawo - zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu.

3.    W przypadku odstąpienia od umowy Klient proszony jest o kontakt w celu otrzymania specjalnego formularza zwrotu. Po wydrukowaniu i wypełnieniu należy załączyć go wraz ze zwracanym towarem i odesłania  w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy.

4.    Zwrotowi nie podlega towar noszący ślady użytkowania.

5.    Pieniądze za zwrócony Produkt Klient otrzyma w takiej samej formie, w jakiej nastąpiła zapłata za towar: jeśli płatność została dokonana przelewem – zwrot nastąpi w formie przelewu na konto Klienta; W przypadku, gdy zamówiony towar został opłacony za pobraniem, Klient jest zobowiązany do podania swojego numeru konta w formularzu zwrotu zgodnie z pkt. 3.3.

6.    Zwrot pieniędzy nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy przez Klienta oraz (jeśli zamówienie zostało opłacone za pobraniem) przesłania przez niego numeru konta, na które mają zostać zwrócone pieniądze.

7.    W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 
4. WARUNKI REKLAMACJI

1.    Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

2.    Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową, zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie.

3.    Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są warunkami reklamacji.

4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Klienta.

5.    W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać: 5a) w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy albo wymiany towaru na nowy, 5b) jeśli naprawa albo wymiana jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić takiemu żądaniu zadość w odpowiednim czasie – Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy Kupujący nie może odstąpić, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

6.    Wysyłka naprawionego/wymienionego w ramach reklamacji towaru następuje na koszt Sklepu.

7.    Reklamacje należy wysyłać na adres: Six Deuce – Zwroty,  Ul ŻAKA 17/66    30-612 KRAKÓW
 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do powyższego regulaminu. Zmiany obowiązują po upływie 14 dni od opublikowania ich na stronie www.sixdeuce.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są na podstawie regulaminu dotychczasowego.

2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego i innych obowiązujących aktów prawnych.